ประกอบเครื่องจักร เอ็นอีพีอี เอ็นจิเนียริ่ง บจก.

ประกอบเครื่องจักร, บริการออกแบบเครื่องจักร,


เครื่องจักรตามแบบ, วางระบบเครื่องจักร, จัดทำชิ้นส่วนเครื่องจักรตามแบบ,


เอ็นอีพีอี เอ็นจิเนียริ่ง บจก.


         ประกอบเครื่องจักร การประกอบเครื่องจักร หมายถึง งานหรือแผนการในการติดตั้งเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ วางระบบเครื่องจักร และวัตถุต่าง ๆ ที่จำเป็นในกระบวนการผลิต ภายใต้ข้อจำกัดของโครงสร้าง และการออกแบบของอาคารที่มีอยู่ เพื่อทำให้การผลิตมีความปลอดภัย และมีประสิทธิภาพสูงสุด ดูเพิ่มเติม...คลิก


ปัจจัยที่ต้องพิจารณาเกี่ยวกับการประกอบเครื่องจักร


- ทางเดินกว้างขวางเพียงพอ


- การระบายอากาศและการขจัดกลิ่นควันและไอพิษ


- ทางออกฉุกเฉินทางหนีไฟ


- ระบบป้องกันอัคคีภัยและอุปกรณ์ดับเพลิง


- ความดังของเสียงจากเครื่องจักรกล


- ความร้อนจากเครื่องจักรกล หรือ แหล่งความร้อน


- แสงสว่างที่เหมาะสม


- การป้องกันระบบไฟฟ้าที่เหมาะสม


- เนื้อที่อำนวยความสะดวกแก่แก่งานซ่อมบำรุง


- สภาพแวดล้อมทางความรู้สึกของคนงาน


ข้อแนะนำในการพิจารณาการประกอบเครื่องจักรในโรงงาน


- จัดวางเครื่องจักรกลให้ใกล้แหล่งแสงสว่างธรรมชาติ


- เครื่องจักรกลที่มีขนาดใหญ่ไว้ใกล้ทางเข้าออ


- เครื่องจักรขนาดใหญ่ไว้ในที่ที่รอก หรือ เครนเข้าไปถึงเพื่อสะดวกต่อการทำงาน


- เครื่องเจียระไน ในที่ที่ฝุ่น หรือ ประกายไฟไม่แผ่ขยายไปถึง และควรตั้งใกล้ เครื่องกลึง เครื่องเจาะ


- จัดวางเครื่องมือ อุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ รวมทั้งชิ้นส่วนไว้ใกล้เครื่องจักรแต่ละเครื่อง


- แท่นเลื่อยไฟฟ้าควรเก็บไว้หน้าสโตร์เก็บเหล็กเส้นควรมีที่ว่างมากพอกับการขนย้ายเหล็กท่อนที่มีความ ยาว มากกว่า 6 เมตร


- เครื่องจักรต้องมั่นคงและยึดแน่นกับพื้น


- สวิตช์ควบคุมการทำงานควรอยู่ในที่ที่ปลอดภัยจากการยืนพิงหรือ กวาดมือไปสัมผัสโดยบังเอิญ สวิตช์ เมนใหญ่ที่ตัดไฟจากสายเมน ควรติดตั้งในตำแหน่งที่เห็นได้ชัดเจน


- สายไฟที่ต่อมา จากเหนือศีรษะเพื่อลงยังแท่นเครื่องต้องทิ้งระยะห่างอย่างน้อย 7 ฟุต ก่อนหักมุม เพื่อ เดิน ใน แนวระดับ


- โต๊ะปฏิบัติงานตะไบควรจัดวางไว้ให้สามารถจับชิ้นงานยาว ๆได้ โดยไม่ขัดขวางการทำงานของคนอื่น


- บริเวณใต้โต๊ะควรปล่อยว่างโล่งไม่ควรเป็นที่จัดเก็บเศษวัสดุเศษชิ้นงานที่ไม่ใช้แล้ว


- จัดวางเครื่องจักรดังนี้ รถยก หรือ รถเข็นสามารถเข้าใกล้ด้านใดด้านหนึ่งได้ เพื่อประโยชน์ในการขนถ่ายชิ้นส่วนงานซ่อมบำรุง มีช่องว่าง รอบ ๆตัวเครื่องเพียงพอ สำหรับการถอดซ่อมบำรุงต่าง ๆ มีที่ว่างให้คนงานได้ทำงานสะดวกสบาย มีช่องว่างที่เพียงพอต่อการเคลื่อนที่ของชิ้นส่วนของเครื่องจักรที่เคลื่อนตัวไปถึง


 


 


ประกอบเครื่องจักร  


 


 


บริษัท เอ็นอีพีอี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด


           บริษัท เอ็นอีพีอี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด บริการออกแบบ-จัดทำเครื่องจักรตามแบบ บริการติดตั้งระบบไฟฟ้า วางระบบเครื่องจักร จัดทำชิ้นส่วนเครื่องจักรตามแบบ รับผลิตเครื่องจักรกล ผลิตเครื่องจักรงานอุตสาหกรรม ออกแบบตามความต้องการของลูกค้า โดยทีมงานที่มากด้วยประสบการณ์ ทีมงานด้านประกอบเครื่องจักร ที่มีความรู้เฉพาะด้าน เรามีการทำงานกับเครือข่ายที่สามารถผลิตชิ้นงานที่มีคุณภาพสูง


 


 


สนใจติดต่อ


เอ็นอีพีอี เอ็นจิเนียริ่ง บจก.


186 หมู่ 2 ซอยเทศบาลบางปู ซอย 54 ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280


nepe-engineering.thailandpocketpages.com


เบอร์โทรศัพท์ 08-6326-0677


เบอร์โทรสาร 0-2395-0890


E-mail nepe.wor@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *